Điều khoản dịch vụ

1. Chính sách hoàn trả 

Trường hợp dịch vụ được cung cấp không đúng chất lượng, số lượng đã thỏa thuận thì Goixe.net có trách nhiệm hoàn trả cho khách hàng chi phí của những phần dịch vụ chưa thực hiện. Đồng thời, khách hàng có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo đúng quy định pháp luật.

 

2. Nghĩa vụ các bên 

Goixe.net :
– Cung cấp xe đúng loại, đúng nhãn hiệu như đã thỏa thuận.
– Phân công, sắp xếp  những tài xế có tác phong lịch sự, chuyên nghiệp, điều khiển xe an toàn, cẩn thận.
– Chịu trách nhiệm về các loại phí, lệ phí giao thông phát sinh trong quá trình vận hành xe.
– Mua bảo hiểm dân sự cho hành khách ngồi trên xe.
– Trường hợp xe gặp phải sự cố hoặc hư hỏng khi đang vận hành thì Goixe.net phải tìm cách khắc phục, thay thế để hoàn tất chuyến đi theo đúng thỏa thuận.

Khách hàng :
– Thực hiện nghĩa vụ thanh toán đầy đủ và đúng hạn.
– Sử dụng xe đúng mục đích đã thỏa thuận. Không tàng trữ, vận chuyển hàng hóa bị cấm và các chất dễ gây cháy nổ trên xe.
– Đảm bảo số lượng khách thực tế phù hợp với thỏa thuận ban đầu, không vượt quá giới hạn vận chuyển của xe.
– Không được yêu cầu tài xế của Goixe.net điều khiển xe vi phạm các quy định giao thông đường bộ. Nếu có, thì Khách hàng sẽ chịu mọi trách nhiệm phát sinh từ hành vi đó.

Book xe du lịch

Mã khuyến mãi